Podmínky a ochrana os. údajů

Tato webová prezentace nevyužívá shromažďování informací pomocí souborů Cookies.

Veškeré osobní údaje dobrovolně poskytnuté klienty jsou důvěrné. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

RelaxProTělo prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze k účelům rezervace, poskytnutí objednané služby případně zaslání speciální nabídky určené pro daného klienta a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Klient dává poskytovateli služby souhlas ke shromažďování a zpracování pro výše vymezené účely, a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu písemně na adresu relaxprotelo@gmail.com